Gedenkveranstaltung für die Opfer des Völkermords an den Armeniern

erstellt von Soy kırım karşıtları Derneği (SKD) — zuletzt geändert: 2017-04-22T10:13:08+01:00
Sonntag, 23. April 2017, 15 Uhr, Römerplatz, Frankfurt am Main // Başta Ermeni halkı olmak üzere Küçük Asya’nın, Hıristiyan halklarına (Helen, Pontoslu-Helen, Asuri-Süryani), Ezidilerine karşı gerçekleştirilmiş 1915 Soykırımını, unutmayacağız, unutturmayacağız! Soykırım kurbanlarını saygıyla anacağız!

Die Verleugnung der Völkermorde bedeutet neue Völkermorde und die Vernichtung unserer Zukunft!

Wir werden nicht zulassen, dass der völkermörderische türkische Staat unsere Zukunft zerstört!

Wir werden die in erster Linie an den Armeniern und den anderen christlichen Völkern (Griechen, Pontus-Griechen, Assyro-Chaldäer) sowie an den Jesiden begangenen Völkermorde von 1915 nicht vergessen und nicht vergessen lassen! Wir gedenken den Opfern dieser Völkermorde in Respekt und Trauer.

Am 23. April 2017 werden wir auf den Plätzen und Straßen sein,

  • damit der seitens des türkischen Staats verleugnete Völkermord endlich anerkannt wird, damit dieser die aus dem Völkermord resultierenden Verpflichtungen erfüllt, damit das Ansehen und die Würde der Opfervölker retabliert werden,
  • für das Existenzrecht der Nachkommen der Völkermordopfer und für ihr Recht auf Heimat und Staatsbürgerschaft in ihrem Ursprungsland, damit sich nie wieder Völkermorde ereignen,
  • damit die Verbrechen gegen die Menschlichkeit von 1894 bis 1923, die im Völkermord von 1915 kulminierten, - entgegen der Leugnungspolitik und all der Anstrengungen, eine Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten der Geschichte zu verhindern- im Gewissen der Öffentlichkeit verurteilt werden,
  • um “STOPP” zu sagen zu den Verbrechen des türkischen Staates, der seit seiner Gründung die Erde unter unseren Füßen in einen Friedhof der Völker und dessen Oberfläche in ein Gefängnis der Völker verwandelt hat,
  • um der mittelalterlichen und genozidären Geisteshaltung “STOPP” zu sagen, die die Opfervölker des Genozid unter ihrer Herrschaft hält, diese in keiner Weise akzeptieren kann, sie wie ihre Geisel ansieht und unter ihnen ihre Opfer ausmacht - wie bei der Ermordung von Hrant Dink und Sevag Balıkıçı. Damit bringt sie den Hass gegen diese Gruppen zum Ausdruck und hält an ihrem Projekt eines “Arbeiterbataillons”, das jederzeit gegen diese Gruppen eingesetzt werden kann, fest.
    Genauso verhält es sich für die Inhaftierten, wie Sevan Nişanyan, die mit fadenscheiligen Gründen jahrelang in Haft gehalten werden,
  • um die Öffentlichkeit für die potentielle Gefahr eines Völkermordes am kurdischen Volk und an den Völkern mit alevitischem Glauben zu sensibilisieren und zur Ergreifung von Gegenmaßnahmen aufzurufen. Deren Existenz wird seit 100 Jahren durch genozidäre Interventionen, Pogrome, Vertreibungen gefährdet.

Wir rufen alle Menschen und Organisationen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, dazu auf, unsere Forderungen zu unterstützen und freuen uns über eine Teilnahme an unserer Veranstaltung.

Diese findet statt in: Römerplatz, Frankfurt am Main am Sonntag, den 23. April 2017, um 15.00 Uhr

Veranstalter: Soy kırım karşıtları Derneği (SKD), Verein der Völkermordgegner e.V. Frankfurt / a. Main, Kontakt: A. Ertem, skd@gmx.net

Nachtrag: Der Verein der Völkermordgegner e.V. wird auch in diesem Jahr mit einer 6-köpfigen Delegation sich am Völkermordmahnmal in Eriwan befinden, und seine Trauer und Scham über die Verleugnung des Völkermordes zum Ausdruck bringen. Die Delegation des Vereins der Völkermordgegner e.V. wird am 24. April einen Trauerkranz am Völkermordmahnmal niederlegen und der Opfer des Genozids gedenken.

 

SOYKIRIMIN İNKÂRI YENİ İNSANLIK SUÇLARININ HABERCİSİ VE GELEEĞİMİZİN İMHASIDIR!

Soykırım sabıklı TC devletinin, geleceğimizi imha etmesine müsaade etmeyelim!

Başta Ermeni halkı olmak üzere Küçük Asya’nın, Hıristiyan halklarına (Helen, Pontoslu-Helen, Asuri-Süryani), Ezidilerine karşı gerçekleştirilmiş 1915 Soykırımını, unutmayacağız, unutturmayacağız! Soykırım kurbanlarını saygıyla anacağız!

TC devletince inkâr edilen soykırımın derhal tanınması, soykırımdan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesi için, soykırım mağduru halkların itibarlarının iadesi için, hayatta kalan evlatlarının yaşam hakkı, tarihi yurtlarında vatan ve vatandaşlık hakları için, yaşadığımız topraklarda bir daha soykırımların yaşanmaması için;

Tarihimizin kanlı karanlık sayfaları ile toplumsal olarak yüzleşmemizi, elindeki bütün olanaklarla engellemek isteyen devletin inkâr politikasına karşı, 1894’te 1923 yılına kadar işlenmiş insanlık suçlarının, 1915’te doruk noktaya ulaşan soykırımların kamu vicdanında mahkûm edilmesi için,

Kurulduğu günden bu güne kadar yaşadığımız toprakların altını halklar mezralığına, üstünü ise halklar hapishanesine çeviren TC devletinin zulmüne “DUR!” demek için;

Egemenliği altındaki soykırım mağduru halkları, hiçbir şekilde içine sindiremeyen, gözetiminde tuttuğu rehineler olarak gören, içinde beslediği kin ve nefretini ifade etmek için istediğini kurban seçip katleden, (Hrant Dink ve Sevag Balıkçı cinayetlerinde olduğu gibi), uyduruk bahanelerle hapse atıp çürüten (Sevan Nişanyan örneği gibi) “amele taburu” projesini ise hep yedekte tutan soykırımcı ortaçağ zihniyetine “dur!” demek için;

100 yıldır toplumsal varlığı, soykırımcı müdahalelerle, toplu katliam ve sürgünlerle ortadan kaldırılmak istenen Kürt halkının ve alevi inancı mensubu halkların yüz yüze oldukları potansiyel soykırım tehlikesini kamuoyuna duyurmak ve acil önlem alınmasını talep etmek için meydanlarda olacağız!

İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı tüm şahsiyetleri, kurum ve kuruluşları, haklı taleplerimizi desteklemek için dayanışmaya davet ediyoruz!

Adres: Römerplatz, Frankfurt
Tarih: 23 Nisan 2017, Saat 15.00

 

Soy kırım karşıtları Derneği (SKD) Verein der Völkermordgegner e.V. Frankfurt / a. Main

SKD, Şubat 2017’dan beri “Halkların Demokratik Kongresi Avrupa” oluşumu içerisindedir.

------------------------------------------------------

Not: SKD, Bu yılda Soykırımın Kurbanlarının Anılarına saygıda bulunmak, soykırımın inkârından duyduğu üzüntü ve utancı ifade etmek için 6 kişiden oluşan bir heyetle Erivan’da düzenlenen anma etkinliklerine katılacaktır. SKD- Heyeti, 24 Nisan günü Soykırım Anıtına bir çelenk bırakarak Kurbanların anısına saygıda bulunacaktır.